CV

Claudia Gravestijn bedenkt concepten, geeft ze vorm en werkt ze graag uit met fotografen, interieurbouwers, tekstschrijvers, webdesigners, binders, drukkers en producenten, onder eigen naam sinds 2000.
Taal is voor haar een belangrijk middel om de boodschap tot uitdrukking te brengen.
Haar opgave is aandacht verbinden aan inhoud. Dit doet zij op een beeldende en vrije wijze. De kijker/lezer laat zij vaak aanhaken aan haar woordspel. Zij is altijd op zoek naar een actieve deelname van de gebruiker. Vorm- en materiaalkeuzes zijn hiervan een directe consequentie.
Claudia Gravestijn woont en werkt in Bergen nh. Op deze website is een selectie te zien van eerder gemaakt werk in opdracht.

opleiding
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag;
Grafische en typografische vormgeving 1989 – 1994

vanaf 2000 werkt zij zelfstandig onder eigen naam;
Claudia Gravestijn ontwerp

werkzaamheden:
. conceptontwikkeling;
. ontwerp: grafisch ontwerptekstontwerp, verpakkingsontwerp, ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, interieurontwerp;
. strategisch advies;
. copywriting;
. naamgeving;
. begeleiding (startende) ondernemingen bij ontwikkeling van hun (visuele) identiteit
. ontwerp en uitvoering van kunstprogramma’s en -workshops voor kinderen

opdrachtgevers:
en arte Kunstprojecten, Belastingdienst, blooming hotel, blooming trainingsbureau, stichting blooming, Casa Arte hotel, COR, Het Drentse Landschap, ennu theater, stichting Flooriesant, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Westerveld, stichting Grenzen en Ontmoetingen, Ineke ten Cate en Rutger Hauer, Het Hof, de wereld van Jansje, tandartsen Kennedyplein, Keunstwurk, Kunst in Kolderveen, KunstReserveBank, Kunstzaken, Leren in organisaties, Rik van Lochem, LOFAR / Astron, Loof training en advies, Map de Maar, cultureel centrum De Meerse, Ministerie van BZK, Ministerie van LNV, stichting Muur tegen Geweld, stichting Nationale Parken, vereniging voor Penningkunst, Provincie Drenthe, Regio College / ROC, Horizon College, Santvoort gallery, woningstichting SVA, Turing Foundation, kunstruimte Wagemans, Waterland film, culturele dienst Zuid-Holland, Zoku Amsterdam e.a.

vanaf 2010
(Mede-)curator Beeldende Kunst en vormgevings-tentoonstellingen + ontwerp/initiatief kunsttentoonstellingen voor kinderen.
Vanaf 2018 ontwerpt zij kunstlessen voor kinderen.

eerder was zij werkzaam bij:

ITEMS, tijdschrift voor vormgeving, Delft 1993 > 1995
redactiemedewerker

atelier Quadrat, Rotterdam 1995 > 1996
grafisch ontwerper

Tappan Communicatie, Den Haag 1996 > 2000
opdrachtgevers o.a: ABP Pensioenen, Belastingdienst, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Bureau Heffingen, Houthoff Buruma advocaten, Inspectie Politie, Koninklijke Landmacht, Korps Landelijke Politiediensten, Landbouw-Economisch instituut, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van OCW, Ministerie van VenW, Registratiekamer.

1994: SDC-prijs voor eindexamenwerk Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, Den Haag
1994: Galerie Expresso Delft, met Yvette van den Bogaard en Jan Gravestijn
1994: Haagse Kunstkring, Den Haag, eindexamenwerk
1994: SDC, Den Haag, solo expositie eindexamenwerk
2002: jurylid Gerrit Jan Thiemeprijs
2005: nominatie Vredeman de Vriesprijs, Leeuwarden
2006: onthulling 1e van 60 informatiezuilen die zijn aangeboden aan H.M. de Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtstermijn
2009: expositie en lezing Museum de Beyerd, Breda, met Eja Siepman van den Berg
2010: NOK, kunst uit Groningen en Friesland, mede initiatiefnemer/organisator/curator, Museum Belvédère te Heerenveen
2011: Symposium Landschap in Vorm, mede initiatiefnemer/organisator i.s.m. Het Drentse Landschap, Boerderij Egberts Lent, Nieuw Annerveen
2011: NOK, kunst uit Groningen en Friesland, mede initiatiefnemer/organisator/curator in Boerderij Egberts Lent, Nieuw Annerveen
2014: Een beeld van een penning, Pulchri studio, Den Haag
2014: NOK, kunst uit Groningen en Friesland, mede initiatiefnemer/organisator/curator, voormalig Grietenijhuis, Beetsterzwaag
2015: Kunst10Daagse Bergen, met Eja Siepman van den Berg en Map de Maar op landgoed Het Oude Hof, Bergen
2016-2017: lid Raad van Toezicht stichting Flooriesant
vanaf 2018: cultuurcoach museum Kranenburgh Bergen nh
2020: tentoonstelling Schlessart Bergen nh: Maria van Kesteren, Jan Loman, Henk Peeters, Harmen Abma i.s.m. kunstruimte Wagemans
2020: Lucht; de performance in museum Kranenburgh Bergen nh i.s.m. ennu theater
2020: Creëer zichtbare lucht, workshop in museum Kranenburgh, Bergen nh