CV

Claudia Gravestijn bedenkt concepten, geeft ze vorm en werkt ze graag uit met fotografen, tekstschrijvers, binders, drukkers, webdesigners, interieurbouwers en producenten, onder eigen naam sinds 2000.
Haar opgave is aandacht verbinden aan inhoud. Dit doet zij op een beeldende en vrije wijze. De kijker/lezer laat zij vaak aanhaken aan haar woordspel. Zij is altijd op zoek naar een actieve deelname van de gebruiker. Vorm- en materiaalkeuzes zijn hiervan een directe consequentie.
Claudia Gravestijn woont en werkt in Bergen nh. Op deze website is een selectie te zien van eerder gemaakt werk in opdracht.

opleiding
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag;
Grafische en typografische vormgeving 1989 – 1994

vanaf 2000 werkt zij zelfstandig onder eigen naam;
Claudia Gravestijn ontwerp bno

werkzaamheden:
. conceptontwikkeling;
. ontwerp: grafisch- en typografisch ontwerpverpakkingsontwerp, ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, interieurontwerp, tekstontwerp en naamgeving;
. strategisch advies;
. begeleiding (startende) ondernemingen bij de ontwikkeling van hun (visuele) identiteit
. ontwerp en uitvoering van kunsteducatieprogramma’s en -workshops voor kinderen
. ontwerp en samenstellen van tentoonstellingen

opdrachtgevers:
en arte Kunstprojecten, Belastingdienst, blooming hotel, blooming trainingsbureau, stichting blooming, Casa Arte hotel, COR, Het Drentse Landschap, ennu theater, stichting Flooriesant, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Westerveld, stichting Grenzen en Ontmoetingen, Ineke ten Cate en Rutger Hauer, Het Hof, stichting Horus, de wereld van Jansje, John van de Rijdt, tandartsen Kennedyplein, Keunstwurk, Kunst in Kolderveen, Kunst Reserve Bank, Kunstzaken, Leren in organisaties, Rik van Lochem, LOFAR / Astron, Loof training en advies, Map de Maar, cultureel centrum De Meerse, Roelf Middel, Ministerie van BZK, Ministerie van LNV, stichting Muur tegen Geweld, stichting Nationale Parken, vereniging voor Penningkunst, Provincie Drenthe, Regio College / ROC, Horizon College, John van de Rijdt, Santvoort gallery, woningstichting SVA, Turing Foundation, kunstruimte Wagemans, Waterland film, culturele dienst Zuid-Holland, Zoku Amsterdam e.a.

1993 – 1995
ITEMS, tijdschrift voor vormgeving, Delft 1993 > 1995
redactiemedewerker

1994
SDC-prijs eindexamenwerk Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, Den Haag
Galerie Expresso Delft, groepstentoonstelling met Yvette van den Bogaard en Jan Gravestijn
Haagse Kunstkring, Den Haag, groepstentoonstelling eindexamenwerk, lichting 1995
SDC, Den Haag, solo-tentoonstelling eindexamenwerk

1995 – 1996
atelier Quadrat, Rotterdam
grafisch ontwerper

1996 – 2000
Tappan Communicatie
opdrachtgevers o.a: ABP Pensioenen, Belastingdienst, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Bureau Heffingen, Houthoff Buruma advocaten, Inspectie Politie, Koninklijke Landmacht, Korps Landelijke Politiediensten, Landbouw-Economisch instituut, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van OCW, Ministerie van VenW, Registratiekamer.

2002
jurylid Gerrit Jan Thiemeprijs

2005
nominatie Vredeman de Vriesprijs, Leeuwarden

2006
onthulling ontwerp 1e van 60 informatiezuilen die zijn geschonken aan H.M. de Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtstermijn

2009
expositie + lezing Museum de Beyerd, Breda, i.s.m. Eja Siepman van den Berg

vanaf 2010
(co-)curator Beeldende Kunst en vormgevingstentoonstellingen + ontwerp/initiatief kunsttentoonstellingen voor kinderen.

2010
NOK, kunst uit Groningen en Friesland, co-creator/-organisator/-curator, Museum Belvédère te Heerenveen

2011
symposium Landschap in Vorm, co-creator/-organisator/-curator i.s.m. Het Drentse Landschap, Boerderij Egberts Lent, Nieuw Annerveen
NOK, kunst uit Groningen en Friesland, co-creator/-organisator/-curator in Boerderij Egberts Lent, Nieuw Annerveen

2014
groepstentoonstelling ‘Een beeld van een penning’, Pulchri studio, Den Haag, met Eja Siepman van den Berg
NOK, kunst uit Groningen en Friesland, co-creator/-organisator/-curator, voormalig Grietenijhuis, Beetsterzwaag

2015
Kunst10Daagse Bergen, groepstentoonstelling met Eja Siepman van den Berg en Map de Maar op landgoed Het Oude Hof, Bergen

2016/2017
lid Raad van Toezicht stichting Flooriesant

2020
co-curator tentoonstelling van Maria van Kesteren, Jan Loman, Henk Peeters, Harmen Abma i.s.m. kunstruimte Wagemans bij Schlessart Bergen nh

2018 – heden
cultuurcoach museum Kranenburgh Bergen nh
ontwerp en uitvoering diverse kunsteducatieprogramma’s voor scholen via Artiance, Alkmaar
ontwerp en uitvoering diverse workshops op het snijvlak van kunst en design voor kinderen voor museum Kranenburgh, Bergen nh