catalogus Kunst Reserve Bank

catalogus Kunst Reserve Bank

uitgever: Kunst Reserve Bank
mei 2023
oplage: 150
36 pagina’s
30 x 40 cm
genaaid met singersteek
uitvouwbare handvatten
bindwerk: Agia
drukwerk: Raddraaier

‘De Kunst Reserve Bank wilde onderzoeken hoe groot het vertrouwen is in het meest waardevolle waarover de mensheid beschikt, namelijk het vermogen om nieuwe werkelijkheden te scheppen, gesymboliseerd door kunst. Kan de intrinsieke kunstwaarde van een munt als nieuwe reservemunt dienen?
Het ontwerp sluit aan bij het karakter van het bankexperiment: een cahier dat qua maat en vormgeving verwijst naar het dossierkoffertje van de bankiers op de Zuidas. De ruim zestig munten met korte biografieën van de kunstenaars zijn op ware grootte weergegeven.’