Gemeente Bergen

Gemeente Bergen

Leren ‘zien’ – geconcentreerd en tegelijkertijd vrij en open kijken – draagt bij aan de vorming van het kind. Het kind doet nieuwe waarnemingen die het in zijn belevingswereld (en de vorming van zijn wereldbeeld) kan meenemen en toepassen. Leren zien stimuleert de creativiteit en ontwikkeling en daarmee de kans van een kind op het leveren van een zinvolle bijdrage; aan de samenleving, aan de economie, aan onze cultuur en aan de kunst. In onze cultuur wordt kunst opgevat als iets buitengewoons. Kunst is anders, en de makers van kunst zijn ook een beetje anders dan gewone mensen. Ook de mensen die van kunst houden en die het kopen en bij hen thuis aan de muur hangen zijn al een beetje anders. Deze opvatting kan kinderen aantrekken maar ook afschrikken. Lees hier verder.